PL Generowanie muzyki z użyciem sieci neuronowych

Date:

PL: Moje wystąpienie na PyWaw#84 na którym opowiadałem o Generowaniu muzyki z użyciem sieci neuronowych EN: My presentation at PyWaw#84, where I was talking about music generation with neural networks.

Wszechobecna sztuczna inteligencja dotyka niemalże każdej dziedziny naszego życia. Wierzcie lub nie, ale muzyki i sztuki również. Podczas naszego spotkania przedstawię wam istniejące rozwiązania w dziedzinie automatycznego generowania muzyki. Następnie omówię budowę algorytmu który pozwolił mi ją wygenerować, korzystając z dostępnych narzędzi i danych. Na koniec zadamy sobie kilka pytań dotyczących przyszłości tej dziedziny w aspekcie technicznym i etycznym. Serdecznie zapraszam. PyWaw#84