MLinPL 2020

Date:

ML in PL 2020 odbyło się w formie online. Moim zdaniem najlepiej zorganizowane wydarzenie AI 2020 roku. Kudos dla organizatorów.

Prezentacja

Certyfikat

MLinPL2020Certificate


14 Jan 2021 - Mateusz Dorobek