Talks and presentations

MLinPL 2020

December 18, 2020

Talk, MLinPL2020, Online/Warsaw

ML in PL 2020 odbyło się w formie online. Moim zdaniem najlepiej zorganizowane wydarzenie AI 2020 roku. Kudos dla organizatorów.

Data Science Summit 2020

October 16, 2020

Talk, DSS2020, Online/Warsaw

Wystąpiłem jako prelegent na konferencji Data Science Summit 2020. Jest to jedno z największych i najważniejszych polskich wydarzeń data science w Polsce. Agenda DSS20 jest bardzo bogata (120+ wystąpień, 15 ścieżek) - każdy znajdzie coś dla siebie (od przetwarzania, poprzez analizę i uczenie maszynowe, aż po wizualizację danych).

EN Jazz chord generation using Deep Learning

January 23, 2020

Talk, PyBCN, Plaça de Catalunya, 1, 08002 Barcelona, Spain

A presentation of my master thesis project using language models to represent Jazz Chords and Recurrent Neural Networks to generate jazz chords progressions. Event was held by Python Barcelona.

PL Warsztaty ML MINI PW

May 28, 2019

Talk, MINI PW, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Polska

PL: Warsztaty z Uczenia Maszynowego na wydziale MINI Politechniki Warszawskiej - 28 maja 2019 EN: Workshop on Machine Learning on faculty of Mathematics Warsaw University of Technology - 28 may 2019

PL Generowanie muzyki z użyciem sieci neuronowych

March 25, 2019

Talk, PyWaw #84, Hoża 51, 00-681 Warszawa, Polska

PL: Moje wystąpienie na PyWaw#84 na którym opowiadałem o Generowaniu muzyki z użyciem sieci neuronowych EN: My presentation at PyWaw#84, where I was talking about music generation with neural networks.