Data Science Summit 2020

less than 1 minute read

Published:

Miałem ogromną przyjemność być prelegentem na Data Science Summit 2020. Tematem mojej prezentacji było ‘Generowanie muzyki z wykorzystaniem sieci neuronowych’. Poniżej zamieszczam linki do materiałów z prezentacji.

Bazy Danych

Moje projekty

Architektury Sieci Neuronowych

Inne Projekty


16 Oct 2020 - Mateusz Dorobek